Zbiorniki oleju napędowego, AdBlue, dystrybutory, akcesoria
Zbiorniki oleju napędowego, AdBlue, dystrybutory, akcesoria

Zbiorniki z tworzywa sztucznego 2500 i 5000 Deso

Urządzenia z typoszeregu DESO są przeznaczone do bezpiecznego składowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego. 

Pompa i dystrybutor urządzenia są umieszczone w specjalnie zaprojektowanej, zamykanej obudowie, chroniącej przed dostępem niepowołanych osób. Urządzenia DESO są lekkie, puste zbiorniki można łatwo transportować np. przy pomocy wózka widłowego.

Wyposażenie standardowe:

 • Urządzenia dozujące o nowoczesnej, dwupłaszczowej konstrukcji o pojemnościach 2500 i 5000 litrów.
 • Dystrybutor wyposażony w pompę elektryczną (230 V) o wydajności  79 l/min.
 • Filtr 30 mikronów z separatorem wody
 • Przepływomierz elektroniczny K600 z dwufunkcyjnym wyświetlaczem (ilość całkowita i bieżąca) z funkcją kalibracji (korygowanie dokładności). 
 • Zamykana na klucz obudowa dystrybutora. 
 • Bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu oleju z wyświetlaczem (Watchman Plus) ze zintegrowanym czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami. System Watchman Plus składa się z sondy umiejscowionej w urządzeniu, połączonej z nadajnikiem.  
 • Czujnik maksymalnego poziomu współpracujący z instalacją cysterny rozładunkowej. 
 • Elastyczny przewód zasysający z zaworem przeciwzwrotnym i filtrem siatkowym. 
 • Nalewak automatyczny, samozamykający z elastycznym przewodem dystrybucyjnym o dł. 6 m. 
 • Zamykany właz dostępowy 16" (w płaszczu zewnętrznym) 
 • Pokrywa rewizyjna (w zbiorniku wewnętrznym) o średnicy 4". 
 • Odpowietrznik umieszczony w zbiorniku wewnętrznym. 
 • Przyłącze uziemienia.

Zbiornik powinien być ustawiony na równej poziomej powierzchni, np. podłożu betonowym. Zbiornika nie wolno stawiać na powierzchni nierównej, kamienistej. 
Nie wolno również stawiać zbiornika na podłożach niestabilnych, np. piasku.
Zbiornik do przechowywania paliw płynnych III klasy na potrzeby własne może być usytuowany z zachowaniem następujących odległości: 10m od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej, 5m od innych obiektów budowlanych i granicy działki. Urządzenie powinno być zgłoszone do UDT.
Zbiorniki są przeznaczone do ustawienia na zewnątrz pomieszczeń.

Urządzenie wyprodukowane jest w Polsce z pełna polską dokumentacją Urzędu Dozoru Technicznego i gwarancją.

Gwarancja na zbiornik wynosi 10 lat, na pompy oraz wyposażenie – 2 lata.