Zestaw na bazie SMDP


SMDP – System monitoringu dozowania płynów.

System SMDP jest rozwiązaniem projektowanym od podstaw z myślą o monitoringu i dozowaniu płynów eksploatacyjnych. Właśnie dlatego jego możliwości są doskonale dopasowane do potrzeb i wymagań wszelkiego rodzaju wewnątrzzakładowych stacji paliw.

Biorąc pod uwagę oczekiwania użytkowników, system został stworzony tak, aby w maksymalnie prosty i intuicyjny sposób pozwolić na sprawne zarządzanie gospodarką płynów w jednej, lub wielu stacjach pracujących w ramach Twojej firmy.

Modułowa budowa systemu, pozwala w prosty i ekonomiczny sposób na konstruowanie instalacji obsługującej zarówno małe stacje z pojedynczym punktem nalewowym jak i duże sieci dystrybucji płynów z wieloma dużymi stacjami (wiele sterowników, punktów nalewowych i zbiorników) ? praktycznie bez jakichkolwiek ograniczeń.

System SMDP będzie rozrastał się razem z Twoją firmą i zawsze będzie w stanie spełnić Twoje wymagania. Wychodząc naprzeciw działającym już obecnie na starych dystrybutorach klientom, system SMDP posiada możliwość adaptacji istniejącej instalacji do pracy systemowej bez konieczności uruchamiania dużych inwestycji na wymianę całej infrastruktury

Potwierdzeniem dużej elastyczności systemu SMDP, może być fakt, iż system świetnie nadaje się również do zarządzania wydawaniem płynów w ramach warsztatów samochodowych ? oferuje możliwość śledzenia i rozliczania na poziomie pojedynczego zlecenia naprawy oraz autoryzuje dostęp do poszczególnych płynów eksploatacyjnych (w rozbiciu na pojazdy i personel serwisowy).Podstawowe cechy funkcjonalne systemu SMDP:

 • Autoryzowany dostęp do pobierania płynów na poziomie odbiorcy i pojazdu;
 • Autoryzacja możliwa na podstawie kart zbliżeniowych oraz pastylek Dallas?a (równocześnie lub zamiennie);
 • Kontrola stanu przebiegu pojazdów na podstawie wprowadzanych w czasie tankowania stanów liczników przebiegu;
 • Możliwość definiowania dziennych limitów tankowań przypisywanych równocześnie do pojazdów i odbiorców;
 • Stała kontrola poziomu płynów w zbiornikach ? na podstawie prowadzonej przez program sterujący gospodarki magazynowej oraz wskaźników rzeczywistego poziomu płynu.
 • Możliwość wykonania kalibracji zarówno stanów zbiorników jak i urządzeń zliczających;
 • Stała rejestracja wszystkich zdarzeń generowanych w systemie: pobieranie płynu, tankowanie zbiorników, kalibracja itp. Stacje mogą pracować samodzielnie, bez konieczności stałego podłączenia do komputera;
 • Rozbudowany system raportowy z możliwością samodzielnego definiowania raportów (system jest dostarczany z wieloma predefiniowanymi raportami zużycia płynów z podziałem na pojazdy, odbiorców, dowolne przedziały czasowe oraz z grupowaniem po dowolnych polach);
 • Zastosowanie nowoczesnego systemu gromadzenia danych (relacyjna baza danych) pozwala na proste eksportowanie danych do praktycznie wszystkich, liczących się obecnie na rynku formatów (Excel, Access, PDF i wiele innych).
 • Nabiurkowy czytnik pozwala na proste i wygodne programowanie identyfikatorów; dodatkowo istnieje możliwość autoryzacji do programu PC za pośrednictwem przypisanych do operatorów systemu identyfikatorów;
 • Wielopoziomowy dostęp do aplikacji PC zwiększa bezpieczeństwo systemu (np.: korekty stanów zbiorników może wykonać wyłącznie wydzielony pracownik stacji lub właściciel).

W skład systemu SMDP wchodzą następujące moduły:

 • Sterownik KDP100 z wbudowanym modułem wykonawczym do sterowania jednym dystrybutorem;
 • Rozszerzające moduły wykonawcze do sterownia wieloma dystrybutorami za pośrednictwem jednego sterownika KDP100;
 • Aplikacja PC do konfiguracji i zarządzania instalacją;
 • Nabiurkowy czytnik kart zbliżeniowych i pastylek Dallas?a.

Sterownik KDP-100Sterownik KDP-100 realizuje funkcje autoryzacji odbiorców i pojazdów oraz steruje pracą modułów wykonawczych (dystrybutorów). Do jednego sterownika może być przypisana dowolna liczba dystrybutorów. Standardowo sterowniki KDP-100 jest zintegrowany z jednym modułem wykonawczym.

Komunikacja z użytkownikiem systemu jest realizowana poprzez duży, cztero-segmentowy wyświetlacz LED (wskaźnik ilości pobranego paliwa); mniejszy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz typu 2×20 (wyświetlacz komunikatów systemowych) oraz klawiaturę numeryczną wyposażoną dodatkowo w klawisze nawigacyjne i wyboru.

Pastylka Dallas'aAutoryzacja może być przeprowadzona na podstawie: kart zbliżeniowych, pastylek Dallas'a oraz kodów wprowadzanych z klawiatury.

 

 

Rozszerzające moduły wykonawcze pozwalają na sterowanie kilkoma punktami nalewowymi przez jeden sterownik KDP100.

Rozszerzające moduły wykonawczePo podłączeniu nowego rozszerzenia i przypisaniu go do wybranego sterownika, po zalogowaniu do systemu odbiorca ma możliwość wyboru z jakiego dystrybutora będzie tankował. Takie rozwiązanie pozwala na dowolne rozmieszczenie punktów nalewowych oraz sterowników na teranie stacji. Każde zdarzenie tankowania jest rejestrowane w sterowniku i przekazywane za pośrednictwem uniwersalnej magistrali komunikacyjnej do centralnej bazy danych.

Schemat układuW przypadku braku połączenia istnieje możliwość magazynowania do kilku tysięcy zdarzeń (dokładna, maksymalna ilość przechowywanych zdarzeń zależy od ilości zdefiniowanych w systemie odbiorców i pojazdów). Zdarzenie mogą być wyczytywane poprzez podłączenie sterownika do komputera lub za pomocą specjalnych pastylek Dallas?a z wbudowaną pamięcią wewnętrzną.

Aplikacja PC pozwala na konfigurację i zarządzanie całą instalacją z jednego miejsca ? bez względu na ilość dystrybutorów czy stacji.

Interfejs użytkownika został zaprojektowany z wykorzystaniem nowoczesnych technik programowania ? rezultat: wygodny i bardzo czytelny sposób komunikacji z użytkownikiem! Wszystkie zmiany w konfiguracji wykonuje się wyjątkowo intuicyjnie. Zastosowanie rozbudowanego, zewnętrznego systemu raportowania spowodowało, iż dostęp do danych jest prosty i praktycznie nieograniczony.Aplikacja PC

Podstawowe funkcje programu SMDP:

 • Definiowanie płynów i zbiorników;
 • Konfiguracja urządzeń pracujących w systemie;
 • Zarządzanie kartotekami odbiorców i dostawców (dodawanie, usuwanie i edycja, przypisywanie identyfikatorów);
 • Ewidencjonowanie tankowań i kalibracji zbiorników;
 • Możliwość zdefiniowania ręcznych tankowań oraz tankowań awaryjnych z wykorzystaniem jednorazowych kodów dostępu;
 • Podgląd bieżących stanów zbiorników;
 • Generowanie raportów tankowań oraz innych raportów na podstawie zbieranych zdarzeń w systemie.

Dostęp do programu posiadają wyłącznie zdefiniowani w systemie użytkownicy. Każdy z operatorów może zostać przypisany do jednej z czterech grup:

 

 • Serwisant – posiada pełne uprawnienia do wszystkich funkcji programu;
 • Administrator – posiada uprawnienia serwisanta z wyłączeniem uprawnień do konfigurowania systemu;
 • Operator – posiada uprawnienia wystarczające dla pracownika stacji; bez możliwości modyfikowania kartotek odbiorców i pojazdów;
 • Raporty – uprawnienia wyłącznie do wykonywania raportów.

Logowanie do systemu może przebiegać z wykorzystaniem nazwy użytkownika i hasła lub przypisanego do operatora identyfikatora (karta zbliżeniowa lub pastylka Dallas?a). Wykorzystanie drugiej funkcji wymaga podłączenia do komputera nabiurkowego czytnika identyfikatorów.

Opcjonalnie jest możliwość zastosowania Systemu OCIO. Jest to system ciągłego nadzoru poziomu płynu wewnątrz zbiornika do wysokości 4 m. System jest zarządzany przez układ elektroniczny wyposażony dodatkowo w mikrowyłączniki oraz ekran, na którym są wyświetlane wyniki pomiarów. Wskazania mogą być dokonywane w: metrach, litrach, galonach lub jako dane procentowe.